O Projekcie


Patent na własność - Jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa jest ogólnopolskim projektem finansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w ramach Poddziałania 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2010 roku i potrwa do 31 października 2011 roku. Projekt jest realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.      
    

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu własności intelektualnej w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Działania, realizowane w ramach projektu obejmowały będą seminaria, warsztaty, konferencje oraz szereg działań medialnych promujących korzyści i możliwości ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. W celu zwiększenia dostępności przedsiębiorców do kompletnej, rzetelnej i aktualnej informacji o ochronie własności intelektualnej przygotowany został podręcznik z zakresu ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorców.
Uczestnicy projektu dowiedzą się:
• czym jest własności intelektualna w przedsiębiorstwie,
• dlaczego warto chronić własność intelektualną,
• jak korzystać z ochrony własności intelektualnej,
• jaka ochrona jest najbardziej opłacalna,
• co można zyskać, a co  stracić chroniąc własność intelektualną przedsiębiorstwa,
• jakie są konsekwencje braku takiej ochrony oraz naruszania własności konkurencji.
Jeśli interesujesz się  tematyką ochrony własności intelektualnej dodaj swój e-mail do newslettera. Dzięki temu będziesz otrzymywać aktualne informacje o wszystkich wydarzeniach podejmowanych w ramach projektu.
Patronem honorowym projektu jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
Partnerem merytorycznym jest Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej i Prawa Autorskiego Czub&Czub

 

Strona główna | O projekcie | Logo | Polityka prywatności | Zastrzeżenie praw | Kontakt