Określanie stanu prawnego nieruchomości

Określanie stanu prawnego nieruchomości jest dość ważną kwestią przed podjęciem próby jej sprzedaży czy też wynajmu. Nikt nie chce kupować i wynajmować w ciemno, więc gdy wartość nieruchomości nie jest znana i nie wiadomo, czy np. nie jest obciążona długami, znacznie traci na atrakcyjności. Ustalenie takie pomaga skutecznie wycenić nieruchomość oraz zyskać możliwość przekonania potencjalnego klienta, że kwota, jakiej żądamy, nie jest wymyślona.
Wycenę po określeniu stanu prawnego można wykonać na żądanie, pomaga w tym np. inwestor. Warto uważać na takie nieruchomości, których stan prawny wciąż pozostaje nieznany lub właściciel nie chce na ten temat rozmawiać. Zawsze przywodzi to na myśl chęć oszukania kupującego.
Podczas ustalania zwracać należy na posiadanie przez nieruchomość księgi wieczystej (to niezwykle ważny dokument, w którym zapisywane są prawa do nieruchomości zarówno te, które już ustały, jak i aktualne), ewentualnie na szereg innych dokumentów pełniących funkcję wspomnianej księgi. Gdy jakieś zapisy w księdze pozostają niejasne, należy dążyć do ich sprawdzenia, oczywiście powinno być tak, że treści zawarte w księdze przedstawiają bez przekłamań rzeczywistą sytuację nieruchomości. Gdy księga nie istnieje, jakiekolwiek działania w kierunku nieruchomości wymagają użycia drogi sądowej.