Mieszkania dawniej i dziś

Niektóre z osób śledzących rynek nieruchomości doskonale wiedzą, że jeszcze jakieś dwadzieścia, trzydzieści lat temu zdecydowanie częściej kupowano mieszkania znajdujące się w nowoczesnych blokach budownictwa wielkomiejskiego. Obiekty te były wznoszone w oparciu o technologię budowlaną wykorzystującą tak zwaną technikę budowy z wielkiej płyty. Na dzień dzisiejszy na rynku nieruchomości budowlanych panuje zupełnie odmienne zainteresowanie. Zainteresowanie to w ogromnej mierze nakierowane jest przede wszystkim na rynek pierwotny gdzie dominuje niska zabudowa w postaci najwyżej trzypiętrowych obiektów budowlanych. Obiekty te są wznoszone przy użyciu materiału budowlanego, jakim jest nowocześnie produkowana cegła. Również projektowanie dzisiejszych nieruchomości uległo dużym zmianom. Zmiany te polegają na maksymalnym wykorzystaniu wolnej przestrzeni znajdującej się w ich otoczeniu. Zmienił się również zakres wykończeniowy mieszkań oddawanych do użytku. Wielu dzisiejszych deweloperów decyduje się na pozostawienie decyzji wykończeniowych właścicielowi nabywającemu danego rodzaju nieruchomości mieszkaniowe. Być może wyda się to nieco dziwne, ale okazuje się być to jedno z lepszych rozwiązań dla obu stron umowy.

Dodaj komentarz